De naam ‘Klaarland’

Klaarland: Waar komt die naam vandaan?

Toen we van Hasselt naar Lozen verhuisden, moest er een naam voor het nieuwe klooster gekozen worden. De ligging op de grens tussen Vlaanderen en Nederland deed onze gedachten gaan naar een naam als ‘Onze Lieve Vrouw van de Lage Landen’, maar bij nader inzien klonk dat toch te staatkundig. Aangezien de monniken van Sint Bernardus in 1165 een stichting gedaan hebben in Friesland en er de naam ‘Klaarkamp’ aan gaven, leek ons dat een meer geschikte naam – te meer daar we een steen uit de ruïnes van die abdij gekregen hadden. Deze steen is als eerste steen ingemetseld in de buitenmuur van de kerk, juist achter het tabernakel. Maar ‘Klaarkamp’ klinkt in onze tijd weer te militair voor een klooster dat een oord van vrede wil zijn. En zo werd het ‘Klaarland’ (het Latijnse campus betekent land of veld). Het had het grote voordeel dat het helemaal in de traditie van de Orde past (Clairvaux, Clairmont, Clairefontaine).

kerk binnenWe houden van het klare licht in alle aspecten, en geloven in de lichtende zijde van ons bestaan. In ons huis stroomt het licht ook rijkelijk binnen door grote ramen.

‘Klaar’ betekent voor ons eveneens: een streven om gereed, bereid te staan voor het onverwachte dat op onze weg komt, voor alles wat de Heer van ons verwacht.