Incidentele wijzigingen gebedstijden

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, schorsen de Belgische bisschoppen alle openbare liturgische bijeenkomsten vanaf 14 maart tot 19 april.

Vanaf 17 maart zijn er voorlopig geen eucharistievieringen in Klaarland.

Het getijdengebed blijft doorgaan, de Completen zijn voorlopig om 19.30 uur.

Vrijdag 4 april: Woestijndag: Geen Terts, Sext en Noon