Nieuws

Paulusweekend  van 27 tot 29 september

 en van 4 tot 6 oktober 2019 in Priorij Klaarland

Omdat het aantal deelnemers beperkt is, organiseren wij hetzelfde Paulusweekend rond de Brief aan de Filippenzen twee keer :

-van vrijdagavond 27 t/m zondagnamiddag 29 september 2019,

-en van vrijdagavond 4 t/m zondagnamiddag 6 oktober 2019

Zr. Marie-Bernard de Wilde zal inleidingen geven over de hymne van hoofdstuk 2: de “kenosis” van Christus, zijn ontlediging en zijn verheffing, en over de echo daarvan in het leven van Paulus, zijn roeping-bekering, en in het leven van alle christenen (hoofdstuk 3). We zullen ook gezamenlijke lectio divina doen in dezelfde brief, één van de warmste geschriften van de Apostel Paulus. En we gaan een “virtueel bezoek” brengen aan de Basiliek van Sint Paulus buiten de muren in Rome, opgericht boven het graf van de H. Apostel Paulus.

Aankomst op vrijdag 27 september of op vrijdag 4 oktober tussen 16 en 18 u, voor de Vespers met Eucharistie en avondeten, of tussen 19 en 19u15 na het avondeten.

Bijdrage: 90 € all-in

Info en inschrijven bij de gastenzuster gasten@priorijklaarland.be  of 011 44 61 69

 

Trappist Tribute betoont ook eer aan de confituur van Klaarland

In Aarschot openen twee enthousiaste vrienden een heuse pop-up met Trappistenproducten: natuurlijk bier, maar ook confituur van Klaarland en vele andere kloosterproducten. Binnenkort bieden zij ook een maandelijkse Trappistbox aan, met elke maand andere Trappistenproducten om te ontdekken. Ook de confituur van Klaarland wordt opgenomen in dit sympathieke en smakelijke project! Van harte aanbevolen!

Voor meer info:
De Kloostergang
By Trappist® Tribute
Diestsestraat 7
3200 Aarschot

Professie zr. Lieve

Op 31 mei 2019, Feest van Maria Bezoek en stichtingsverjaardag van Klaarland, deed onze zr. Lieve haar plechtige professie. Hiermee verbond ze zich voor het leven aan de Cisterciënzerorde en aan onze gemeenschap van Klaarland.
zr. Lieve Baekelant werd geboren op 3 januari 1962 en trad op 27 december 2015 in Klaarland in.

Confituur van Klaarland
in de kijker bij de IVT-nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief van de Internationale Vereniging Trappist (IVT) wordt speciale aandacht besteed aan de confituur van Klaarland. U vindt de nieuwsbrief hier.

Fax buiten gebruik

Ons faxnummer is opgeheven, u kunt ons vanaf heden geen fax meer sturen.

Oud e-mailadres opgeheven

Vanaf 23 maart 2018 zijn wij niet meer bereikbaar op ons oude mailadres (@skynet.be).
Mails die na deze datum gestuurd zijn aan dit adres, worden niet meer gelezen.

Voor onze huidige mailadressen, zie: contact