Incidentele wijzigingen gebedstijden

8,9 en 10  april: Geen Terts en geen Noon

GOEDE WEEK EN PASEN 2019

Witte Donderdag, 18 april:
6.00 uur: Vigiliën
7.45 uur: Lauden
9.00 uur: Terts
12.00 uur: Sext
14.00 uur: Noon
17.00 uur: Witte Donderdagviering met Voetwassing en Eucharistie
20.00 uur: Completen, waarna aanbidding van het H. Sacrament

Goede Vrijdag, 19 april:
6.00 uur: Vigiliën
7.45 uur:  Lauden
9.00 uur: Terts
12.00 uur: Sext
15.00 uur: Goede Vrijdag-liturgie
(geen Vespers)
19.30 uur Completen

Stille Zaterdag, 20 april:
6.00 uur: Vigiliën
7.45 uur:  Lauden
9.00 uur: Terts
12.00 uur: Sext
14.00 uur: Noon
18.00 uur: Vespers
19.30 uur: Completen

PAASZONDAG, 21 april:
5.00 uur: Paaswake
11.15 uur: Hoogmis

17.00 uur: Vespers
20.00 uur: Completen

PAASMAANDAG, 22 april:
5.15 uur: Vigiliën
7.45 uur: Lauden
11.15 uur: Hoogmis
17.00 uur: Vespers
20.00 uur: Completen